Nuttige telefoonnummers
 • Algemeen noodnummer: 112
 • Antigifcentrum: 070/245 245
 • Apotheek van wacht: www.apotheek.be of 0903/99 000
 • Dokter van wacht: www.mediwacht.be of 0900/40 414
 • Tandarts van wacht: 0903/39 969
 • Diabetes infolijn: 0800/96 333
 • Kankerfoon: 0800/15 802
 • Mantelzorgtelefoon: 078/15 50 20
 • Tele-onthaal: 106
 • Zelfmoordlijn: 1813
 • Meldpunt geweld, misbruik: 1712
 • Child Focus: 116 000